Trädgårdsarkeologi

ArchaeoGarden

Trädgårdsarkeologi och Grön kulturmiljövård

Vad är trädgårdsarkeologi?


Trädgårdsarkeologi är trädgårdshistorisk forskning som tar sin  utgångspunkt i de fysiska lämningarna men också tar hjälp av alla andra tillgängliga källor. Genom att kombinera traditionella historiska källor som texter, kartor och bilder med arkeologiska studier kan man nå längre och få en fylligare bild än om man bara använder en typ av källmaterial.


En trädgårdsarkeolog är specialiserad på att studera de fysiska lämningarna efter trädgårdsodling och landskapsarkitektur. Ämnet är egentligen inte begränsat till någon specifik tid eller plats. Samma grundläggande metoder och arbetssätt kan användas för att studera såväl romarikets Pompeji som svenska 1800- och 1900-talsträdgårdar.


Arkeologi : inte bara förhistoria

Förr definierades ämnet arkeologi ibland som studiet av förhistorien, tidsperioder i människans historia då det inte fanns skriftliga källor. Idag ser man snarare arkeologin som ett sätt att studera människans historia genom ett speciellt källmaterial: de fysiska lämningarna efter mänskliga aktiviteter. Arkeologi begränsas då inte bara till förhistorisk tid, utan kan användas för att studera alla tider och samhällen genom deras materiella kultur. Ett exempel är historisk arkeologi ett annat samtidsarkeologi.


Historisk arkeologi

Arkeologisk forskning inriktad på tider som också efterlämnat historiska källmaterial samlas ofta under rubriken historisk arkeologi. Hit kan en stor del av trädgårdsarkeologin räknas (även om det också går att forska om trädgårdsodling under tider utan historiska källor) liksom till exempel industriell arkeologi, medeltidsarkeologi och klassisk arkeologi.


Materiell kultur och tvärvetenskapligt samarbete

Arkeologins källmaterial omfattar alla spår efter mänsklig verksamhet, från föremål och redskap till gravar, byggnadslämningar, restprodukter från tillverkning och avfall. Källmaterialet är stort och varierat och för att studera olika delar av det i detalj behöver arkeologin samarbeta med experter, till exempel arkeobotaniker som specialiserat sig på analys av växtlämningar.

Exempel


Prospektering

med georadar

Rosenlund, Jönköping

Tomarps kungsgård


Trädgårdsarkeologiska utgrävningar

Fossesholm

Krusenstiernska

Katrinetorp


Dokumentation av växter och strukturer ovan mark

Naffentorpsgården
www.archaeogarden.se   2017