Kyrkogårdar

ArchaeoGarden

Trädgårdsarkeologi och Grön kulturmiljövård

Historia i Sten

Skånes lapidarium i Sibbhult

 

Den 26 maj 2012 invigdes Skånes lapidarium i Sibbhult, Hjärsås församling, Östra Göinge. Lapidarium betyder stensamling eller stenmuseum och syftet med Skånes lapidarium är att vis hur gravstenarna sett ut och förändrats i landskapet från 1800-talets början fram till vår tid. Ett informationsblad som berättar mer om stenarna i Lapidariet och var de kommer ifrån finns att ladda ner här (Pdf).


Lapidariet har ritats av landskapsarkitekt Mona Wembling. Urvalet av stenar som presenteras är resultatet av ett arbete projekt som påbörjades redan 2008 av Anna Andreasson Sjögren (Anna Andréasson), ArchaeoGarden och Ann-Britt Svensson, Movium. Det är också en del av det större projektet Sibbhult - ett nav i Stenhjulet och på gångavstånd finns bland annat Sibbhults Stenmuseum, en friluftsutställning om natursten som invigdes samtidigt som lapidariet.


För att samla bakgrundsinformation till utställningen gjordes en inventering av 15 kyrkogårdar i Skåne av Anna Andreasson Sjögren (Anna Andréasson), ArchaeoGarden. Resultatet blev en "gravstenskronologi" som visade huvuddragen i de skånska gravstenarnas utveckling från sent 1700-tal fram till idag.


Läs mer i artikeln Historia i sten - historisk arkeologi bland svenska gravstenar (ur STEN nr 2/2009).


Du kan också läsa mer om Lapidariet hos Movium här


En kortversion av gravstenskronologin finner du här

Boken

Gravvårdar i sten: ett mångsidigt kulturarv

kan beställas direkt från Movium vid Sveriges Lantbruksuniversitet


www.archaeogarden.se   2017