Om

Trädgårdsarkeologi


Trädgårdsarkeologer studerar fysiska lämningar av trädgårdsodling och landskapsarkitektur i kombination  med skriftliga källor, kartor och bilder. 


Läs mer

Grön kulturmiljövård


Äldre tiders odling spelade en betydelsefull roll då miljöerna vi har omkring oss idag växte fram. Genom att ta till vara och hållbart bruka det Gröna Kulturarvet skapar vi en rikare, grönare & mer hållbar vardag idag.


Läs mer

ArchaeoGarden drivs

av arkeologen och kulturvetaren Anna Andréasson Sjögren


info "at" archaeogarden.se