Medlemmars publikationer

ArchaeoGarden

Trädgårdsarkeologi och Grön kulturmiljövård

Artiklar och publikationer av nätverkets medlemmar

Lin. Foto: Sofi Östman.
Dill (Anethum graveolens), Lund, 900-1000-tal foto: Jens Heimdahl
Hällristningen vid Lingården. Foto: Jenny Nord.
Bergamott-päron från Kalvstorp

Food economy and society: Multi-faceted lessons from ancient plant remains

Mette Marie Hald, Peter Steen Henriksen & Morten Fischer Mortensen (2016)

Artikeln finns som Pdf på Academia.edu

in: Food, Population and Health – global Patterns and Challenges. Proceedings of an Interdisciplinary Symposium on the Dynamics from Prehistory to Present. Ed. Lars Jørgensen, Niels Lynnerup, Anne Løkke and Henrik Balslev Scientia Danica. Series H, Humanistica, 4 · vol. 7, Det kongelige danske videnskabernes selskab. 


A Fragrant Grave: Revealing the mummified remains of a 17th-century bishop

Per Lagerås (2016)

A Fragrant Grave: Revealing the mummified remains of a 17th-century bishop

World Archaeology 76, 2016.


Danmarks ældste løg

Mette Marie Hald, Peter Steen Henriksen, Lars Jørgensen & Irene Skals (2015)

Danmarks ældste løg

Nationalmuseets arbejdsmark 2015, s. 104-115.Norske klosterplanter: levende kulturminner fra middelalderen

Per Arvid Åsen (2015)

Norske klosterplanter: levende kulturminner fra middelalderen

Portal forlag, Kristiansand


Kulturreliktväxter: levande fornminnen och hur vi bevarar dem

Anna Andréasson, Hans Guldager Christiansen, Tino Hjorth Bjerregaard, Lena Ansebo (2013) Kulturreliktväxter: levande fornminnen och hur vi bevarar dem

NordGen, Alnarp. Även tillgänglig digitalt som Pdf


Kulturreliktplanter: levende fortidsminder og hvordan vi bevarer dem

Anna Andréasson, Hans Guldager Christiansen, Tino Hjorth Bjerregaard, Lena Ansebo (2013) Kulturreliktväxter: levande fornminnen och hur vi bevarar dem

NordGen, Alnarp. Även tillgänglig digitalt som Pdf


Stadsbornas odlingar

Lindberg, Sofia & Lindeblad, Karin (2013)

Stadsbornas odlingar (Pdf) i: Borgare, bröder och bönder: arkeologiska perspektiv på Skänninges äldre historia Red. Rikard Hedvall, Karin Lindeblad & Hanna Menander. Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV), Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Viking Age garden plants from southern Scandinavia:  diversity, taphonomy and cultural aspects

 

Rhode Sloth, P. & Lund Hansen, U. & Karg, S. (2012)

 Viking Age garden plants from Southern Scandinavia: diversity, taphonomy and cultural aspects   Danish Journal of Archaeology, vol. 1, issue 1, 2012.


Medeltida klostergrunder på Island: vegetation och flora,

kultur- och reliktväxter, samtida växtnamn

Larsson, I. & Åsen, P.A. & Kristjánsdottír, S. & Lundquist, K. (2012)

 Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur och reliktväxter, samtida växtnamn: rapport från ett forskningsprojekt 2009-2011, Rapport 2012:12, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet.


Linodling i Sverige: arkeobotaniska, arkeologiska och historiska källor

Viklund, K. (2012)

Linet i Sverige. Flax cultivation in Sweden. Svensk botanisk tidskrift nr 3-4, 2012.  Se också:

Viklund K. (2011) Flax in Sweden: the archaeobotanical, archaeolgical and historical evidence. The Journal of Quaternary Plant Ecology, Palaeoclimate and Ancient Agriculture. Vol 20/2011.


Kålgårdarna: stadens köksträdgård

Åsgrim Berlin, Agneta (2011)

Kålgårdarna: stadens köksträdgård

Jönköpings läns museum.


Bread offerings at Foundation IV, Helgö:

further influence from the classical World?

Hansson, A-M. (2011)

Bread offerings at Foundation IV, Helgö: further influence from the classical World? (Pdf)

  Excavations at Helgö 18, Conclusions and new aspects. Red. Arrhenius, B. & O' Meadhra, U.   Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm. s. 53-77.


Millefolium, rölika och näsegräs: medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition (Vernacular Plant-names and Plants in medieval Sweden)

2. reviderad och utökad upplaga, Larsson, Inger (2010)

Millefolium, rölika och näsegräs: medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.


Mat från Nordeuropas trädgårdar: arkeobotaniska belägg och skriftliga källor från medeltid och tidigmodern tid

Karg, S. (2010)

Food from the gardens in Northern Europe: archaeobotanical and written records dated to the medieval period and early modern times. in: Of plants and snails: a Collection of papers presented to Wim Kuijper in graditude for forty years of teaching and identifying. Red. Bakels, C. C. et. al. University of Leiden. s. 265-280.


Barbariska trädgårdsmästare: nya perspektiv på hortikulturen i Sverige fram till 1200-talets slut

Heimdahl, J. (2010)

Barbariska trädgårdsmästare: Nya perspektiv på hortikulturen i Sverige fram till 1200-talets slut. (Barbarian gardeners. New perspecitves on horticulture in Sweden until the end of the 13th Century). Fornvännen. 105. s. 265-280.


Lavendel, hjärtstilla & svarta vinbär - om medeltidens klosterträdgårdar i Östergötland. 

Lindeblad, K. (2010)

Lavendel, hjärtstilla och svarta vinbär: om medeltidens klosterträdgårdar i Östergötland.

i: Fokus vreta kloster - 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster. s. 746-752.


Miljöarkeologisk analys i anslutning till en hällristning

på Bjärehalvön

Brown, A.D. & Bradley R.J. & Goldhahn, J. & Nord, J. & Skoglund, P. & Yendell, V. (2011)

The environmental context of a prehistoric rock carving on the Bjäre Peninsula, Scania, southern Sweden. Journal of Archaeological Science 38/2011. s. 746-752.Syrener i ruiner 2008: Tre kurser

och en arkeologisk forskningsgrävning

Sköld, J. & Svensson, C.med bidrag  Frost, K. (2009)

Syrener i ruiner 2008: tre kurser och en arkeologisk forskningsgrävning : Östra Vingåkers socken, Södermanland : Medelplana och Västerplana socknar, Västergötland : Grimetons socken, Halland : Rytterne socken, Västmanland, Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen,  2009. Tyska madens gröna rum

 Heimdahl, Jens & Vestbö-Franzén, Ådel (2009)

Tyska madens gröna rum: specialstudier till den arkeologiska undersökningen i kvarteret Diplomaten, RAÄ 50, Jönköpings stad

Jönköings läns museum.


Den gröna staden

Lindeblad, Karin (2006)

Den gröna staden (Pdf)  i: Nya stadsarkeologiska horisonter (red. Stefan Larsson)

Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


 

The ecology of expansion and abandonment

Lagerås, Per (2007)

The ecology of expansion and abandonment: medieval and post-medieval agriculture and settlement in a landscape perspective

1. [uppl.] Stockholm: National Heritage Board (Riksantikvarieämbetet)

Urbanised nature in the past: site formation and environmental development in two Swedish Towns, AD 1200-1800

 

Heimdahl, Jens (2005)

Urbanised nature in the past: site formation and environmental development in two Swedish Towns, AD 1200--1800

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms Universitet.Middelalderbyens agrare trekk

Øye, Ingvild (1998)

Middelalderbyens agrare trekk

Utgiven av Bryggens Museum, Bergen. Tillgänglig för nedladdning  (Pdf) via academia.edu


Här presenteras artiklar och publikationer med antknytning till nätverkets tema, skrivna av medlemmar i nätverket.publikationen finns ytterligare 26 artiklar skrivna av nätverkets medlemmar fritt tillgängliga som Pdf:er.Då nätverket grundades 2010 ombads alla medlemmar att presentera sig själva med minst fem egna publikationer som hade relevans för nätverket. Listan finns fortfarande tillgänglig här (Pdf)


www.archaeogarden.se   2017