Litteraturtips

ArchaeoGarden

Trädgårdsarkeologi och Grön kulturmiljövård

Litteraturtips från nätverkets medlemmar

Hampa: Det vita guldet (2016) Git Skoglund, Gidlunds förlag.


Population genetic structure of crucian carp (Carassius carassius) in man-made ponds and wild populations in Sweden (2015) Janson, S., Wouters, J., Bonow, M. & Svanberg, I. Aquaculture International, Vol. 23, nr 1, s. 359-368


Urbana fiskdammar i 1600 och 1700-talets Sverige - strödda notiser om akvakultur i stadsmiljö (2014) Bonnow, Madeleine. RIG Kulurhistorisk tidskrift, 2014, 97 (4), s. 215-222


Gamla trädgårdsväxter: nyttans och nöjets biologiska kulturarv Iwarsson, Mattias (2014) Vårda väl, Riksantikvarieämbetet, Visby.


More than just weeds: NordGen’s work with Cultural Relict Plants and Bernt Løjtnant’s inventories from Denmark Solberg, Svein Øivind (ed.) (2014) NordGen publication series 2014:3.


Sourcebook for Garden Archaeology: Methods, Techniques, Interpretations and Field Examples. Malek, Amina-Aïcha (2013) Peter Lang, Bern.


Domestication of plants in the Old World: The origin and spread of domesticated plants in south-west Asia, Europe, and the Mediterranean Basin. Zohary, Daniel, Hopf, Maria & Weiss, Ehud (2012) 4th ed. Oxford University Press. Chapter one (Pdf)


Nycklar till kunskap: om människans bruk av naturen Tunón, H & Dahlström, A (Red.) (2010) Centrum för biologisk mångfald.


Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Aldén, B. & Ryman, S. m.fl. (2009) Forskningsrådet Formas. Se även: Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD)


Historical Cultivars of Buxus sempervirens L. Revealed in a Preserved 17 th Century Garden by Biometry and Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)

P. H. Salvesen, B. Kanz and D. Moe (2009)

European Journal of Horticultural Science Vol. 74, No. 3 (Juni 2009), pp. 130-136


Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe (2009) Jean-Paul Morel, Anna Maria Mercuri (Eds.) Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello. Studio, tutela e fruizione dei Beni Culturali 3. Edipuglia.


Fishponds as garden features: the example from the Archbishop’s Palace, Trondheim (2009) Nordeide, S. W. & Hufthammer, A. K. i: Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe.


Boxwood cultivars in old gardens in Norway (2009) Salvesen, P. H. & Kanz, B. i Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe (se ovan).


Designs upon the land: elite landscapes of the Middle Ages Creighton, Oliver Hamilton (2009).  Boydell Press, Woodbridge, UK.


The archaeology of crop fields and gardens : Proceedings of the 1st Conference on Crop Fields and Gardens Archaeology, Barcelona, Spain 1-3 June 2006 (2006) Jean-Paul Morel, Jordi Tresserras Juan & Juan Carlos Matmala (Eds.) Centro Universitario Europeo Per i Beni Culturali, Ravello. Studio, tutela e fruizione dei Beni Culturali 2. Edipuglia.


Garden Archaeology: A Handbook Curry, Chris (2005) Council for British Archaeology.


The archaeology of garden and field Miller, Naomi Frances & Gleason, Kathryn L. (red.) (1994)

Univ. of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Litteratur


Här finns tips från nätverksmedlemmar på intressanta artiklar

och publikationer med antknytning till nätverkets tema, skrivna av författare utanför nätverket.www.archaeogarden.se   2017