CV

Anna Andreasson Sjögren

Mer om mig

Sedan 2014 är jag doktorand vid Institutionen för Arkeologi och Antikens Kultur, Stockholms Universitet, där jag skriver en avhandling om medeltidens trädgårdskultur som beräknas vara färdig i slutet av 2023.


Sedan 2008 driver jag även firman ArchaeoGarden med bas i Helsingborg, som utför uppdrag inom områdena trädgårdsarkeologi, grön kulturmiljövård, trädgårds- och kulturväxthistorisk forskning och kyrkogårdshistoria


2008-2010 arbetade jag för Programmet för Odlad Mångfald (POM), då en del av Centrum för biologisk mångfald (CBM), där jag främst inventerade, samlade in växter, skrev och forskade som biträdande projektledare inom Träd- och buskuppopet.


1996-2008 arbetade jag som arkeolog och antikvarie på Malmö Kulturmiljö (idag en del av Sydsvensk Arkeologi AB respektive sektionen för Kulturmiljövård vid Malmö museer). Huvudsakligen med förhistorisk arkeologi, men här fick jag också möjlighet att börja med trädgårdsarkeologi och inventering av gröna kulturmiljöer.


I grunden är jag arkeolog och kulturvetare, med magisterexamen i arkeologi och examen från Kulturvetarlinjen vid Göteborgs universitet, samt vidareutbildning på universitetsnivå inom: