Seminarier

ArchaeoGarden

Trädgårdsarkeologi och Grön kulturmiljövård

Seminarier

Tionde seminariet i Lund

Den 28-30 augusti 2019 arrangerades NTAA:s tionde seminarium i Lund Trädgårds- och textilhistoria: ett möte mellan hortikultur och textilproduktion ur nordiskt perspektiv. Seminariet var ett samarbete med Svenska vävakademin och finansierades av Nämnden för hemslöjdsfrågor

Slutgiltigt program (Pdf) Deltagarlista (Pdf)


Nionde seminariet i Borgå/Porvoo

Den 13-15 juni 2018 arrangeradess NTAA:s nionde seminarium i Borgå/Porvoo, Finland. Årets tema var: Kulturväxter som arv och arkiv: Cultivated plants as a common heritage and a source of information. 

Slutgiltigt program med exkursion (Pdf)Åttonde seminariet i Stockholm

Den 27-29 september 2017 anordnades seminarium på Historiska museet i Stockholm.Stadsträdgårdar i ett historiskt och arkeologiskt perspektiv. Slutgiltigt program med exkursion (Pdf). Deltagarlista (Pdf)

Intervjuer och reportage i P1 Vetenskapsradion historia (171017).


Sjunde seminariet i Köpenhamn

Den 9-11 juni 2016 anordnades seminarium på Nationalmuseets enhed for Miljøarkæologi og Materialeforskning i Brede strax utanför Köpenham: Kulturväxter och trädgårdsodling ur ett arkeologiskt och arkeobotaniskt perspektiv. Program och deltagarlista (Pdf).


Sjätte seminariet i Kristiansand

Den 12-14 juni 2015 hölls seminarium på Agder Naturmuseum og botanisk hage i Kristiansand. På programmet bland annat invigning av  Klosterhagen och presentation av Per Arvid Åsens nya bok  Norske Klosterplanter.  Här finner du program och deltagarlista (Pdf).  


Femte seminariet på Visingsö

Den 1-3 juni 2014 hölls seminarium på Visingsö med temat Materiella och immateriella aspekter på trädgårdens historia: Exemplet Visingsö. Här finns länkar till  program (Pdf),  deltagarlista (Pdf) samt en mer detaljerad seminarierapport (Pdf). Vid seminariet informerades också om en aktuell session  vid arkeologikonferensen Nordic TAG 2014   Garden Archaeology - a theoretical and methodological challenge.


Fjärde seminariet på Bornholm

Den 7-9 juni 2013 hölls seminarium på Bornholm: Reliktväxter på Bornholm och Hammershusklippans flora. Kulturreliktväxter är både  grönt kulturarv och  ett slags "levande fornminnen". Många är idag akut hotade. Skall de överleva behöver de uppmärksamas när man planerar skötseln av de miljöer där de växer. Här finner du program (Pdf) och deltagarlista (Pdf) samt mer  om projektet Hammershusklippans flora. Seminariets tema genererade också fyra artiklar i publikationen


Tredje seminariet i Uppsala

Den 12-14 september 2012 hölls seminarium i Uppsala på temat Kultur- och trädgårdsväxter: under mark, på mark, i herbarier och arkiv. Här finner du Program och deltagarlista (Pdf). Seminariets tema genererade också  tolv artiklar i publikationen


Andra seminariet i Norrköping

Den 8-9 juni 2011 hölls seminarium i Norrköping på temat Kålgårdar och Köksträdgårdar. Här finner du program och föredragshållare (Pdf). Seminariets tema genererade också sex artiklar i publikationen


Första seminariet på Alnarp

Den 3-4 mars 2010 hölls seminarium på Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp med temat: Arkeologins källor till trädgårdarnas och kulturlandskapets historia: växterna. Här finner du program och deltagarlista (Pdf), litteraturlista (Pdf) samt seminarierapporten Växter och växtlämningar inom de arkeologiska vetenskaperna: källor till odlingens, trädgårdarnas och kulturlandskapets historia (LTJ-fakultetens faktablad 2010:9). Seminariets tema genererade också fyra artiklar i publikationen.


Humle Selja

Seminarier

i NTAA


Det första seminariet i NTAA anordnades 2010.

Seminarierna arrangeras av olika grupper av medlemmar i nätverket som vill ta upp ett visst tema. Värdar och finansiärer varierar från gång till gång.


Information om seminarierna finns samlat på denna sida.


De första fyra seminarierna finns även publicerade som 26 artiklar i skriften Källor till trädgårdsodlingens historia.


Information om nätverkets start och det första seminariet finns också i faktabladet Växter och växtlämningar.

www.archaeogarden.se   2017