Publikationer

ArchaeoGarden

Trädgårdsarkeologi och Grön kulturmiljövård

Publikationer


A list of selected publications with summaries in english can be found at LinkedIn

Arkeologin blottar medeltidens trädgårdar

Artikel i Lustgården, årsskrift 2016 (Årg. 96) Föreningen för Dendrologi och Parkvård.

Hämta artikel


Ulla Molins trädgård i Höganäs: Vård- och skötselplan 2015.

Boel Nordgren & Anna Andréasson 2015-11-25.

Hämta rapport inklusive bilagor här (lågupplöst Pdf)

Eidsvollsbyggningens park: Trädgårdsarkeologisk övervakning 2012-2013 

Eidsvolls verk, Eidsvoll kommune, Akershus fylke.

ArchaeoGarden Rapport 2014:1. Hämta rapport (Pdf) Läs rapport på skärm (min-Pdf)

Hämta Bilagor: 1 (kritpipor) 2 (osteo-fisk) 3 (dendro) 4 (översiktsplan)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (detaljplaner)


Artikel Kultur och trädgårdsväxter i herbarier, bibliotek och arkiv (s. 161-168) 2014. Andréasson, A & Taylor, T. (2014) Ur: Källor till trädgårdsodlingens historia  Andréasson, A. & Gräslund Berg, E. & Heimdahl, J. & Jakobsson, A. & Larsson, I. & Persson, E. (Eds.) Landskapsarkitektur trädgård växtproduktionsvetenskap Rapport 2014:25. Sveriges Lantbruksuniversitet.Kapitel Gravstenar - ett kulturarv som berättar (s.17-29) 2013. I de dödas vilorum: Malmös begravningsplatser. Rosengren, J. & Striner, U. (2013) Kira förlag, Malmö 2013.

Boken går att köpa härDå som nu: Kvarndala trädgård i tiden

Kvarndala Kulturhistoriska Förening & ArchaeoGarden 2014.

Boken säljs till medlemspris på Kvarndala, den kan också beställas här

Kulturreliktväxter: levand fornminnen och hur vi bevarar dem

NordGen 2014. Häftet finns på svenska (Pdf) och danska (Pdf).

Tryckta exemplar kan beställas från  NordGen  härOdla och äta: en receptbok från Kvarndala

Kvarndala Kulturhistoriska förening & ArchaeoGarden 2013

Boken säljs till medlemspris på Kvarndala, den kan också beställas härTomarps trädgård och dess vattenanläggningar

Jakobsson, A., Persson, B., Biwall, A., Jansen, J., Trinks, I. & Andréasson, A. 2012

Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2012:1. Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp

Hämta Rapport (Pdf)


Gravvårdar i sten: ett mångskiftande kulturarv

Movium vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 2012

Boken kan beställas från Movium bokhandel, läs mer härFossesholms trädgård: trädgårdsarkeologisk undersökning 2011

Fossesholm i Vestfossen, Øvre Eiker kommune, Buskerud Fylke

ArchaeoGarden Rapport 2011:2. Hämta rapport (Pdf)Krusenstiernska trädgården: trädgårdsarkeologisk undersökning av gångar

Fastigheten Cedern 4-5 i Kalmar kommun, Kalmar län.

ArchaeoGarden Rapport 2011:1. Hämta rapport (Pdf)
Den dolda lustgården: Baron Posses park på Rosenlund

Kartering med georadar hösten 2010 och våren 2011 inom den växtra parken vid Rosenlunds herrgård. Lars Winroth, Anna Andréasson & Claes Pettersson. Jönköpings läns museum Rapport 2011:32. Hämta rapport (Pdf).Prydnadsträd och prydnadsbuskar hos två svenska plantskolor 1836 till 1946

Lantbruksakademiens Experimentalfält (1936-1900) och Vassbo trädskola i Dalarna (1895-1946). 2011. Anna Andréasson & Katarina Wedelsbäck Bladh. Centrum för Biologisk Mångfald, CBM:s skriftserie 58. Hämta här (Pdf)Klagshamns stationspark

- spår efter park och trädgårdar i anslutning till Klagshamns station. Fastigheten Lastbryggan 1 och Klagshamn 49:82 i Malmö stad. Malmö museer, Kulturarvsenheten Rapport 2011:011. Hämta rapporten (Pdf)Bruka och bevara ädellövskogen

- en guide till målklassning och skötsel för kombinerade mål. Jörg Brunet, Magnus Löf, Anna Andréasson & Johnny de Jong. Centrum för Biologisk Mångfald, CBM:s skriftserie 41. Beställ boken här, eller hämta den som Pdf här.Växter och växtlämningar inom de arkeologiska vetenskaperna

- källor till odlingens, trädgårdarnas och kulturlandskapets historia. Ett nordiskt arbetsseminarium & en nätverksetablering på Alnarp 3-4/3 2010. Anna Andréasson, Inger Larsson,Kjell Lundquist & Boel Persson. LTJ-fakultetens faktablad 2010:10. Hämta här.Artiklar i Bulletin för trädgårdshistorisk forskning 23/2010 (Pdf) utgiven av Forum för trädgårdshistorisk forskning.Trädgårdsarkeologi på Fossesholm: spåren av 1700-talets trädgård fanns under gräsmattan (s. 30-31), Växter och Växtlämningar inom arkeologin (s. 34), Kyrogårdens gravstenar: historia i sten (s. 38).Artikel Arkeologi och arkeobotanik: växtmaterial som kunskapskkälla

- att analysera och tolka de fysiska lämningarna efter människor, mat och aktiviteter. Anna Andréasson & Ann-Marie Hansson (s. 323-334). Ur Nycklar till kunskap: om människans bruk av naturen, Red. Håkan Thunón & Anna Dahlström, Centrum för Biologisk Mångfald, 1Stockholm 2010. Beställ boken här Studiehandledning till boken finns här


Träd- och buskuppropet

Anna Andréasson & Katarina Wedelsbäck Bladh. Programmet för Odlad Mångfald, Centrum för Biologisk Mångfald, 2009. Läs mer här. Boken kan beställas här.Fossesholms trädgård: arkeologisk undersökning av trädgårdslämningar

från 1700-talet Fossesholm i Vestfossen, Øvre Eiker kommune, Buskerud fylke. ArchaeoGarden Rapport 2010:1. Hämta rapport (Pdf).


Restaurering Kvarndala 2009: en lägesrapport för restaureringen av Kvarndala gårds trädgård Fastigheten Klagstorp 11:70, Västra Klagstorp sn i Malmö Stad, Skåne län. ArchaeoGarden Rapport 2009:5. Hämta rapport (Pdf) Hämta rapport (liten Pdf)Sege Parks gröna kulturmiljö Kulturmiljöutredning vid före detta Malmö Östra

sjukhus. Kv. Östra sjukhuset 2, Malmö Stad, Skåne län. ArchaeoGarden Rapport 2009:3. Hämta rapport (Pdf) Hämta rapport (liten Pdf)
Ulla Molins trädgård Inventering av trädgårdens växtmaterial samt vård- och skötselplan. Fastigheten Spättan 1 i Höganäs kommun, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:020. Hämta rapport (Pdf) Hämta rapport (liten Pdf).Krapperup Södra Trädgården Arkeologisk undersökning av två trädgårdsgångar och en järnframställningsugn från äldre järnålder. Krapperup 19:1, Brunnby socken, Höganäs kommun, Skåne län. ArchaeoGarden Rapport 2009:1.Hämta rapport (Pdf) Hämta Bilaga 1-2 (Pdf) Hämta Bilaga 3-6i (Pdf).Trädgårdshistoria för inventerare En bok om svensk trädgårdshistoria från 1800 till 1950 Programmet för Odlad Mångfald, Centrum för Biologisk Mångfald, CBM:s skriftserie 19. Den tryckta boken är slut, men den går att hämta som Pdf här.Artikel: Kulturväxter, nyttoväxter och ogräs: en analys av förkolnat växtmaterial (s. 98-149) ur: Fest, slakt, odling: neolitikum och järnålder i Hyllie. Red. Peter Skoglund, Malmö Kulturmiljö 2008. Hämta artikel (Pdf) Hämta hela boken (Pdf).Kvarndala gårds trädgård: inventering av bevarade strukturer och växtmaterial samt vård- och skötselplan Fastigheten Klagstorp 11:70, Västra Klagstorp sn i Malmö Stad, Skåne län. Malmö Kulturmiljö. Enheten för Kulturmiljövård. Rapport 2008:021. Hämta rapport (Pdf)Lusthuskullen på Katrinetorp: Trädgårdsarkeologisk undersökning i den

engelska parken Bunkeflo sn i Malmö Stad, Skåne län. Malmö Kulturmiljö. Enheten

för Arkeologi. Rapport 2007:001. Hämta rapport (Pdf)Naffentorpsgårdens trädgård ett trädgårdshistoriskt dokumentationsprojekt och ett praktiskt försök att använda totalstation och det GIS-baserade informations-systemet Intrasis i ett trädgårdshistoriskt sammanhang. Bunkeflo sn i Malmö Stad, Skåne län. Malmö Kulturmiljö. Enh. för Arkeologi. Rapport 2006:09. Hämta rapport (Pdf)


Publikationer

Ett urval av artiklar, kapitel, rapporter och böcker av

Anna Andreasson Sjögren (tidigare Anna Andréasson)


De är sorterade efter publiceringsår med de yngsta överst.


www.archaeogarden.se   2017