CV

ArchaeoGarden

Trädgårdsarkeologi och Grön kulturmiljövård

Anna Andreasson Sjögren

CV in english is available at LinkedIn


Arkeolog och Kulturvetare, med Magisterexamen i arkeologi

och examen från Kulturvetarlinjen vid Göteborgs universitet,

samt vidareutbildning på universitetsnivå inom:


  • Konst- och arkitekturhistoria (Umeå Universitet, 60 hp)
  • Trädgårdshistoria (Sveriges Lantbruksuniversitet, 30 hp)
  • Medeltidsarkeologi/Historisk arkeologi (Lunds Universitet, 30 hp).
  • Systematisk botanik (Lunds Universitet, 7,5 hp)


Åren 1996-2008 arbetade jag som arkeolog och antikvarie på Malmö Kulturmiljö (idag en del av Sydsvensk Arkeologi AB), huvudsakligen som grävningsledare/platschef vid arkeologiska utgrävningar, men också med inventering av gröna kulturmiljöer och trädgårdsarkeologiska undersökningar inom Avdelningen för Kulturmiljövård (idag tillhörande Malmö museer).


År 2008 startade jag ArchaeoGarden. Åren 2008-2010 var jag också parallellt anställd på POM (Programmet för Odlad Mångfald) och CBM (Centrum för biologisk mångfald), framförallt inom träd- och buskuppopet där arbetet huvudsakligen bestod av växtinsamling samt forskning och skrivande, se t.ex. Träd- och buskuppropet, Trädgårdshistoria för inventerare, Prydnadsträd och prydnadsbuskar hos två svenska plantskolor 1846-1946 och Bruka och bevara ädellövskogen. Från 2011 arbetade jag heltid med olika uppdrag genom ArchaeoGarden.


Den fösta september 2013 blev jag anställd som doktorand vid Institutionen för Arkeologi och Antikens Kultur, Stockholms Universitet. Avhandlingen handlar om medeltidens trädgårdar i Norden, och beräknas vara färdig 2018.www.archaeogarden.se   2017