Rosenlund

ArchaeoGarden

Trädgårdsarkeologi och Grön kulturmiljövård

 

 

Den dolda Lustgården Georadarundersökning 2010-2011

Rapport (Pdf)

 

Åter till Rosenlunds park

Trädgårdsarkeologisk provundersökning 2013

Rapport (Pdf)

 

Parkens gränser

Kompletterande georadarundersökning 2014

Rapport (Pdf)

 

Mur till Rosenlunds parkanläggning arkeologisk förundersökning 2012 inför häckplantering

Rapport (Pdf)

 

 

 

Rosenlund - Baron Posses gömda trädgård

 

I östra delen av Jönköping vid Vätterns strand ligger herrgården Rosenlund, som ägts av Jönköpings kommun sedan 1936. Herrgården byggdes 1786-88 under den gustavianska tiden som privatbostad åt baron Gustaf Mauritz Posse och hans familj. Posse var jurist och vice president vid Göta Hovrätt i Jönköping. Han var intresserad av lantbruk och odling och blev bland annat medlem av Lantbruksakademien redan 1812.

 

På herrgårdsbyggnadens ena sida finns idag Rosenlunds rosarium som bland annat kan visa upp en samling med över 400 rossorter. Men på andra sidan herrgårdsbyggnaden växer gräset högt. Det var här som det 2010-2011 gjordes en georadarundersökning som gav häpnadsväckande resultat. 

 

I samband med att parklämningarna upptäcktes började en diskussion som ledde till att kommunen 2014 beslutade att behålla Rosenlund. Trädgårds-lämningarna under jord har skyddats som fast fornlämning Jönköping 250. Mer om Rosenlund finns att läsa på Jönköpings läns museums hemsida och blogg.

 

Torp och väg ... och en herrgårdspark!

Innan herrgården byggdes hörde marken till Husqvarna faktori och det låg ett litet torp på platsen. Alldeles intill passerar också den gamla landsvägen mot Östergötland, en viktig väg inte minst eftersom den var en del av den äkta Eriksgatan. Det var dessa kända fornlämningar som man letade efter när georadarundersökningen påbörjades hösten 2010.

 

1780-talets trädgård vid Rosenlund

Georadarundersökningen hittade mycket mer än Eriksgatan och torpgrunden. På nivåer ca 50-70 cm under markytan dök strukturer upp som visade sig vara lämningarna efter en regelbunden trädgårdsanlägggning med raka gångar och stenkantade parterrer. Med största sannolikhet är det den anläggning som anlades när herrgården byggde upp under 1780-talets andra hälft (nedan till vänster).

 

 

Trädgården under 1800-talets andra hälft

Lite längre upp i marken syntes också hur man senare i tiden förenklat och moderniserat trädgården genom att gömma parterrerna och ge gångsystemet mer rundade former. Den nya anläggningens stil tyder på att moderniseringen har skett under 1800-talets andra hälft. Troligen är det samma former som syns på en karta från 1904 (nedan till höger). Enligt georadarbliderna går de rundade gångarna över de äldre parterrerna. Detta tyder på att man täckt över dem med jord innan man anlade de nya gångarna, vilket kan förklara varför parterrerna är så välbevarade.

www.archaeogarden.se 2015