Om företaget

ArchaeoGarden

Trädgårdsarkeologi och Grön kulturmiljövård

ArchaeoGarden

Trädgårdsarkeologi och kulturmiljövård

ArchaeoGarden är ett litet företag som erbjuder professionell hjälp inom områdena Trädgårdsarkeologi, Trädgårdshistoria och Grön Kulturmiljövård.

 

Ägare är trädgårdsarkeologen och kulturvetaren Anna Andréasson som just nu arbetar heltid som doktorand på Stockholms Universitet. Detta betyder naturligtvis minimalt med tid till annat för tillfället - men enstaka föredrag och begränsad rådgivning är fortfarande möjligt.

 

Så har Du frågor som rör något av verksamhetens områden hör gärna av Dig till e-mailadressen i hörnet. Kan jag inte själv, kan jag antagligen hjälpa dig genom att förmedla kontakt med någon annan, lämplig att utföra Ditt uppdrag.

 

 

Exempel på företagets uppdrag och verksamhet:

 

  • Föredrag, kurser och guidningar om odlings-, trädgårds- och kyrkogårdshistoria. Föredragsteman som återkommer regelbundet är t.ex. Trädgårdens historia från stenålder till 1900-tal, Medeltidens trädgårdar och Gravstenarnas historia. Studiecirklar och kurser har också arrangerats, exempelvis Kvarndala trädgårdscirkel och Trädgårdens kulturhistoria.

 

  • Trädgårdsarkeologiska projekt - främst trädgårdsarkeo-logisk specialistkompetens inom större projekt och referens-grupper men också projektering och projektledning. Se t.ex. Eidsvoll, Rosenlund, Tomarp.

 

 

  • Rådgivning och förmedling av kontakter med specialister, gällande trädgårdsantikvariska frågor, georadarundersökning m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

anna @

archaeogarden.se

 

 

www.archaeogarden.se 2015